>

 
Cookies Consent

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม

Get the box,

Get your style

กล่องมาตรฐาน กล่องน้ำตาลพิมพ์ 2 สี

กล่องสำหรับแก้วทรงกระบอก กล่องประกอบด้วย 2 ส่วนคือ กล่องในและกล่องนอก โดยกล่องในจะบรรจุแก้วได้ 6 ใบ ด้านในจะมีลิ้นเล็กๆคั่นกลางไว้เพื่อป้องกันแก้วด้านในกระแทก และส่วนของกล่องนอกจะเป็นกล่องที่ใช้บรรจุกล่องในอีกครั้งเพื่อความคงทนและสะดวกต่อการขนส่ง โดยกระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลเนื้อหนา ยากต่อการฉีกขาด

กล่องสวยงาม

นอกจากกล่องมาตรฐานที่เรามีแล้ว เรายังสามารถทำให้สินค้าพรีเมียมของคุณ น่าใช้และสวยงามมากขึ้นด้วย กล่องรูปแบบต่างๆ ที่คุณสามารถออกแบบได้ทั้ง ขนาดและสีสันลวดลาย

ตัวอย่างกล่องบรรจุแก้วของเรา